Правила участі

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ УЧАCТІ (ПРОВЕДЕННЯ) РЕКЛАМНОЇ АКТИВНОСТІ
«Новорічний б`юті-бар від Avon» (надалі – «Правила»)


1.  Відповідно до п.2.2 Правил ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн» (надалі – «Замовник») вносить нижчевказані зміни до Правил:

1.1.  Викласти п. 1.2 Правил у такій редакції:

«1.2. Не мають права брати участь в Активності:

- співробітники і представники за довіреністю Замовника та Виконавця Активності, а також їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості);

- власники, працівники чи представники за довіреністю підприємств, організацій, які реалізують продукцію під знаком для товарів і послуг ТМ «Avon» та члени їхніх сімей (першого та другого ступеня спорідненості — чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки)».

2. "ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО ТИЖНЯ

Визначення Переможця Дня другого тижня відбуватиметься:

12.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 11.12.2017;

13.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 12.12.2017;

14.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 13.12.2017;

15.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 14.12.2017;

18.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 15.12.2017.

О 17 годині 01 хвилині 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, 18.12.2017 Переможець Дня обирається комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед 15 (п'ятнадцяти) Учасників, які виконали умови Активності, та фотографії яких набрали найбільшу кількість вподобань (лайків) користувачів соцмереж станом на відповідну дату та час. Переможцем дня Учасник може стати лише один раз.

Визначення Переможця Тижня другого тижня відбуватиметься:

о 17 годині 01 хвилині 18.12.2017 року шляхом визначення Переможця комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 15.12.2017.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТРЕТЬОГО ТИЖНЯ

Визначення Переможця Дня третього тижня відбуватиметься:

19.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 18.12.2017;

20.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 19.12.2017;

21.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 20.12.2017;

22.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 21.12.2017;

26.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 22.12.2017.

О 17 годині 01 хвилині 19.12.2017, 20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 26.12.2017 Переможець Дня обирається комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед 15 (п'ятнадцяти) Учасників, які виконали умови Активності, та фотографії яких набрали найбільшу кількість вподобань (лайків) користувачів соцмереж станом на відповідну дату та час. Переможцем дня учасник може стати лише один раз.

Визначення Переможця Тижня третього тижня відбуватиметься:

О 17 годині 01 хвилині 26.12.2017 року шляхом визначення Переможця комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 22.12.2017.

Оголошення Переможців відбуватиметься на сайті проекту http://avon.lux.fm та в ефірі радіо Люкс ФМ на частоті 103,1.

За результатами визначення Переможців Активності, які отримають право на здобуття Заохочення Активності, що вказано у п. 4.2. цих Правил. Переможці отримають право на здобуття Заохочень, за умови виконання усіх вимог даних Правил.

Результати визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення після отримання ними Заохочень Активності вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право відмови у видачі Заохочення Акції або повторного визначення Переможця Активності."

3. Ці зміни є невід’ємною частиною Правил та вступають в силу з моменту опублікування.


Назва рекламної активності – «Новорічний б`юті-бар від Avon»

(далі – «Правила» та «Активність» відповідно)

Замовник рекламної Активності: Дочірнє підприємство «Ейвон Косметікс Юкрейн», код ЄДРПОУ 24924140, адреса місцезнаходження:  08325, адреса місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 5, с. Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл.

 

Виконавець рекламної Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛ МОУШН», код ЄДРПОУ 37535719, адреса місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1. 

Термінологія Активності:

Рекламна активність під назвою «Новорічний б`юті-бар від Avon» (в подальшому — Активність) — рекламна активність, що проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу товарів Замовника під ТМ «Avon».

Дана Активність не є лотереєю або азартною грою. 

«Територія проведення Активності» — Активність проводиться на всій території України, у глобальній мережі Інтернет, а саме на сайті http://avon.lux.fm та в соцмережах https://facebook.com  та https://instagram.com, (з урахуванням специфіки мережі Інтернет), крім території Автономної Республіки Крим та території проведення Антитерористичної операції (у визначенні ст. 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»), виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

«Заохочення» — заохочення, надане як стимуляція, лояльних до продукції під ТМ «Avon», споживачів, Учасників Активності, та яке здобувається на умовах передбачених даними Правилами.

«Учасник» -  фізична особа – користувач  мережею  Інтернет,  яка підтвердила свою Участь в Активності, та виконала усі дії, передбачені даними Правилами в соцмережах вказаних в даних Правилах.

«Переможець» - Учасник, який належним чином та в повному обсязі виконав Правила Активності та отримав право на отримання Заохочення Активності.

1. Участь в Активності

1.1. Брати участь в Активності мають змогу громадяни України, яким виповнилось 18 років, які постійно проживають на території України, що мають власний профіль в соціальних мережах: https://facebook.com та/або https://instagram.com, зареєстрований до моменту початку періоду проведення Активності («00» година «01» хвилини 04 грудня 2017 року) та в період Активності виконали всі умови та правила цієї Активності.

1.2. Не мають права брати участь в Активності:

- співробітники і представники Замовника та Виконавця Активності, а також їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості);

- власники, працівники чи представники підприємств, організацій, які реалізують продукцію під знаком для товарів і послуг ТМ «Avon» та члени їхніх сімей (першого та другого ступеня спорідненості — чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

1.3. Учасниками Активності не визнаються і не мають права брати участь в Активності, особи, які не відповідають вимогам викладеним в п. 1.1. даних Правил, та/або особи, що не виконали вимоги передбачені даними Правилами, та/або особи з переліку викладеного в п.1.2. даних Правил.  

1.4. Надання Учасником Активності невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч.   вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

1.5. Участь в Активності обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Замовник Активності не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасника.

1.6. Учасники Активності повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті) та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Замовника та/або Виконавця.

1.7. Учасники Активності під час участі в Активності зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Активності;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Активності.

2. Період проведення Активності

2.1. Період проведення Активності — з 00 годин 01 хвилини за київським часом «04» грудня 2017 року по 17 годину 00 хвилину за київським часом «22» грудня 2017 року включно (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності, та відповідно період протягом якого визначаються Учасники, що здобувають право на отримання Заохочень Активності.

Період протягом якого можна стати Учасником Активності – з 00 годин 01 хвилини за київським часом «04» грудня 2017 року по 17 годину 00 хвилину за київським часом «22» грудня 2017 р. включно.

2.2. Замовник Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території та місця проведення Активності, а також інших умов проведення даної Активності, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом показу повідомлення на сторінці проекту на сайті http://avon.lux.fm. Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті http://avon.lux.fm

2.3. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Замовника Активності письмове погодження на використання наданої ним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої інформації з його профайлу у соціальних мережах (сімейний стан) на сайті проекту http://avon.lux.fm.

3. Умови участі в Активності

3.1. Щоб стати Учасником Активності та мати можливість претендувати на Заохочення Активності, необхідно, використати можливість участі в Активності через соціальні мережі https://facebook.com та https://instagram.com.

Користувачеві, який відповідає вимогам Розділу 1 даних Правил, необхідно в Період проведення Активності (п.2.1. Правил) завантажити в одну або декілька своїх соціальних мереж (https://facebook.com та https://instagram.com) фотографію на якій обов’язково має бути зображений автор публікації з колегами-жінками з офісу чи підприємства. Фотографія має супроводжуватись хештегом: #avon_luxfm. Для участі в Активності профіль учасника має бути публічим, приватні повідомлення відкритими, а публікація в настройках приватності має бути доступна для перегляду на момент формування списку Учасників, визначення Переможця Активності.

Учасник гарантує, що для участі в Активності розміщує фотографію автором якої він є, і таке розміщення (публікація) не порушує як будь-які авторські, так і інші права та законні інтереси третіх осіб, володіє виключними авторськими правами на фотографію, та/або у встановленому законом порядку отримав дозвіл на використання чужих об’єктів права інтелектуальної власності.


Учасник погоджується, розуміє та гарантує, що у разі, якщо законним правоволодільцем завантаженої Учасником фотографії та/або особою зображеною в фотографії є особа, відмінна від особи Учасника, Учасник зобов’язаний самостійно отримати у законного правоволодільця/правоволодільців/осіб зображених на фотографії, необхідні дозволи та права на публічне розміщення відповідної фотографії та на вимогу Замовника та/або Виконавця надати вказану згоду, (дозволи) на публічне розміщення такої фотографії в письмовому вигляді. Учасники несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав третіх осіб (в т.ч. авторських прав, прав інтелектуальної власності) на фотографії, розміщені Учасниками для участі в Активності.

Учасники самостійно несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб на конкурсні фотографії та інших прав третіх осіб у зв’язку із прийняттям участі в Активності (розміщення (публікація) конкурсної фотографії) та за зміст своєї публікації.

Не допускаються до розміщення публікації (фотографії та текст):

-   публікації, що ображають честь та гідність будь-яких осіб;

-   публікації, які можуть стати причиною збудження соціальної, расової, національної, політичної або релігійної ворожнечі та/або нетерпимості;

- публікації еротичного та порнографічного характеру;

-   публікації, що містять ненормативну лексику;

-   будь-які інші матеріали, які суперечать чинному законодавству України або порушують суспільні моральні норми на висновок Виконавця/Замовника.

3.1.1. Учасники, які здійснили дії вказані в п. 3.1. даних Правил, можуть претендувати на Заохочення Активності.  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОГО ТИЖНЯ

Визначення Переможця Дня першого тижня відбувається:

05.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 04.12.2017 

06.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 05.12.2017 

07.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 06.12.2017  

08.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 07.12.2017  

11.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 08.12.2017  

О 17 годині 01 хвилині 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017 та 08.12.2017 шляхом визначення фотографії, яка набрала найбільшу кількість вподобань (лайків) користувачів соцмереж станом на відповідну дату та час. В разі набрання однакової кількості вподобань (лайків) кількох фотографій, визначення Переможця Активності визначається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Переможцем дня учасник може стати лише один раз.

Визначення Переможця Тижня першого тижня відбуватиметься:

О 17 годині 01 хвилині 11.12.2017 року шляхом визначення Переможця комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 08.12.2017.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО ТИЖНЯ

Визначення Переможця Дня другого тижня відбуватиметься:

12.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017  по 17 годину 00 хвилин 11.12.2017  

13.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 12.12.2017  

14.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 13.12.2017  

15.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 14.12.2017  

18.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 15.12.2017  

О 17 годині 01 хвилині 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, 18.12.2017 шляхом визначення фотографії, яка набрала найбільшу кількість вподобань (лайків) користувачів соцмереж станом на відповідну дату та час. В разі набрання однакової кількості вподобань (лайків) кількох фотографій, визначення Переможця Активності визначається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Переможцем дня учасник може стати лише один раз.

Визначення Переможця Тижня другого тижня відбуватиметься:

О 17 годині 01 хвилині 18.12.2017 року шляхом визначення Переможця комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 15.12.2017.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТРЕТЬОГО ТИЖНЯ

Визначення Переможця Дня третього тижня відбуватиметься:

19.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 18.12.2017  

20.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 19.12.2017  

21.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 20.12.2017  

22.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 21.12.2017  

26.12.2017 року серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 22.12.2017  

О 17 годині 01 хвилині 19.12.2017, 20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 26.12.2017 шляхом визначення фотографії, яка набрала найбільшу кількість вподобань (лайків) користувачів соцмереж станом на відповідну дату та час. В разі набрання однакової кількості вподобань (лайків) кількох фотографій, визначення Переможця Активності визначається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Переможцем дня учасник може стати лише один раз.

Визначення Переможця Тижня третього тижня відбуватиметься:

О 17 годині 01 хвилині 26.12.2017 року шляхом визначення Переможця комісією, що складається з представників Замовника/Виконавця Активності серед усіх Учасників, які розмістили публікацію згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 04.12.2017 по 17 годину 00 хвилин 22.12.2017.

Оголошення Переможців відбуватиметься на сайті проекту http://avon.lux.fm та в ефірі радіо Люкс ФМ на частоті 103,1.

За результатами визначення Переможців Активності, які отримають право на здобуття Заохочення Активності, що вказано у п. 4.2. цих Правил. Переможці отримають право на здобуття Заохочень, за умови виконання усіх вимог даних Правил.

Результати визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення після отримання ними Заохочень Активності вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право відмови у видачі Заохочення Акції або повторного визначення Переможця Активності.

4. Заохочувальний фонд Активності

4.1. Заохочувальний  фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Замовником Активності (збільшена/зменшена або Замовник може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

4.2. Заохочувальний фонд Активності включає наступне:

Переможці дня отримують набір косметики:

За цінами Каталогу 17 2017, що діє з 01.12.2017 по 26.12.2017

Код товару

Назва товару

Вартість, грн

27137

Г/п "Матовий iдеал" Бездоганний червоний

79,99

25349

Г/п "Матовий iдеал" Лiловий

79,99

25726

Г/п "Матовий iдеал" Ягiдний коктейль

79,99

25308

Г/п "Матовий iдеал" Нiжний рожевий

79,99

65317

Помада д/губ "Матова манiя" Перчинка

89,99

39015

Помада д/губ "Глянцева манiя" Зухвалий поцілунок

89,99

38994

Помада д/губ "Глянцева манiя" Глазурована полуниця

89,99

65619

Помада д/губ "Матова манiя" Фiолетова готика

89,99

40696

Олiвець д/губ "Ультра" Насичений рожевий

59,99

40414

Олiвець д/губ "Ультра" Унiверсальний

59,99

50201

Олiвець д/очей Глибокий чорний

64,99

19295

Олiвець д/очей "Дiамант" Коричневий цукор

59,99

19394

Олiвець д/очей "Дiамант" Димчастий дiамант

59,99

41992

Об'ємна туш д/вiй "СуперШок",Чорна

74,99

71928

Тiнi д/повiк "Чудовий квартет" Мокко

119,00

48782

Олiвець для брiв (Темно-коричневий)

59,99

67345

Матові тiнi д/повiк "Чудовий квартет" Кавова димка

119,00

27568

Об'ємна туш д/вiй Luxe Чорна

169,00

64857

Олiвець д/очей "Точнiсть кольору" Насичений чорний

74,99

47037

Олiвець д/очей "Точнiсть кольору" Стигла слива

74,99

46665

Олiвець д/очей "Точнiсть кольору" Глибокий синій

74,99

60257

Туш д/вiй "Об'єм. Стайлiнг" Чорна

79,99

63379

Компактна пудра Luxe Легкий шовк

159,00

67010

Тональний крем д/обличчя"Спокiйне сяйво" Натуральний

139,00

35956

Матуючий тональний крем д/обличчя"Спокiйне сяйво"Натуральний

139,00

35901

Матуючий тональний крем д/обличчя"Спокiйне сяйво"Прозорий світлий

139,00

66759

Тональний крем д/обличчя "Спокiйне сяйво" Прозорий світлий

139,00

37973

Тональний крем д/обличчя "Бездоганний тон" Натуральний

139,00

71657

Рум'яна-кульки "True Colour" Бронзовi

109,00

97789

Основа пiд макiяж "Досконалiсть"

139,00

86291

Тональний крем з коригуючим ефектом Натуральний

109,00

86499

Тональний крем з коригуючим ефектом Пряжене молоко

109,00

42629

Доглядовий тональний крем д/обличчя "Luxe" Натуральний

159,00

42462

Доглядовий тональний крем д/обличчя "Luxe" Природний бежевий

159,00

 

 

 

За цінами Каталогу 02 2018, що діє з 19.01.2018 по 08.02.2018

Код товару

Назва товару

Вартість, грн

27724

Г/п "Вибух кольору" Ягiдна бунтарка

99,00

27921

Г/п "Вибух кольору" Подiумний винний

99,00

62337

Блиск д/губ Luxe Нiжно-рожевий

149,00

63114

Блиск д/губ Luxe Соковитий рожевий

149,00

64556

Олiвець д/губ Luxe Червона пристрасть

99,00

45043

Пiдводка для брiв. Темна, 4 г

79,99

86651

Тiнi д/повiк "Яскравiсть кольору" Бронзовий

89,99

8186

Туш для вiй "Об'єм.Ефект накладних вiй" Ультрачорна

99,00

34770

Pозсипчастi тiнi для повiк Сяючий фiолетовий

89,99

34772

Pозсипчастi тiнi для повiк Блискучий кавовий

89,99

64696

Рiдка пiдводка для очей Luxe Розкішний чорний

129,00

40900

Розсипчаста пудра д/обличчя "Досконалiсть"

149,00

64874

Зволож.губна помада Luxe Камелія

109,00

64935

Зволож.губна помада Luxe Благородна троянда

109,00

Переможець тижня, а також його колеги з офісу у кількості не більшій, ніж становить кількість осіб, зображених на фотографії відповідного Переможця тижня, отримують послугу у вигляді професійного макіяжу косметикою Avon від візажистів, що забезпечується Виконавцем. Послуга надається на території, яку надає Переможець тижня. 

4.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання,  тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.

4.4. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.

4.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки на умовах цих Правил. Модель, форма та колір Заохочень можуть відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на сайті проекту.

4.6. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення, за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Активності на власний розсуд.

4.7. Заохочення Активності призначено для особистого використання Учасником Активності і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

4.8. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну  не підлягає.

4.9. Замовник/Виконавець Активності не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

4.10. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Заохочувального фонду Активності, передбаченого даними Правилами.

5. Порядок отримання Заохочень Активності

5.1. Учасники Активності мають відкрити доступ до приватних повідомлень, щоб з ними мали змогу контактувати представники Замовника/Виконавця. 

Представники Замовника/Виконавця, або залучених ним третіх осіб протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення результатів Активності (п. 3.1.1. Правил) здійснюють інформування Учасників Активності, що здобули право на отримання Заохочень Активності, про те, що вони здобули право на отримання Заохочень Активності, шляхом повідомлення в приватні повідомлення в соцмережі, та на офіційній сторінці проекту на сайті http://avon.lux.fm. Учасник Активності має відповісти на повідомлення та надати інформацію про себе протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення результатів Активності (п. 3.1.1. Правил). Якщо Учасник Активності не відповідає на повідомлення від представників у вказаний у цьому пункті час та порядку, він втрачає право на отримання Заохочення Активності. У цьому випадку, Замовник/Виконавець Активності має право розпорядитись Заохоченням Активності на власний розсуд.

Учасники Активності, повинні на запит Замовника/Виконавця надати наступні документи та інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові, скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України (копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора), скановану копію картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер), копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора; повну поштову адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс для відправки Заохочення; контактний (мобільний) номер телефону. 

5.2. Заохочення Активності переможця дня надсилається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі  умови цих Правил, на наступних умовах «Укрпоштою», або «Новою Поштою» за адресою та іменем, які Учасник вказав у заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 45 календарних днів з моменту підтвердження прийняття необхідної інформації від Учасника Активності.

Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.

Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку. 

5.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

5.4. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

5.5. Замовник має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

5.6. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.7. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Активності, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець. 

5.8. Кожен Учасник має право на отримання одного Заохочення як Переможець Дня. Отримавши будь-яке з передбачених цією Активністю Заохочень для Переможця Дня, Учасник втрачає права на отримання іншого Заохочення для Переможця Дня. Учасник має право на отримання одного одного Заохочення для Переможця Дня та одного Заохочення для Переможця Тижня. 

6. Правові умови

6.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.

6.2. Замовник/Виконавець Активності не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками, і не відповідає перед третіми особами за порушення авторських і суміжних прав на матеріали, розміщені Учасниками Активності. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені під час Активності  матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з розміщенням під час Активності Учасником матеріалів.

6.3. Замовник/Виконавець не компенсують Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Активності і має цінності для Учасника, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Замовнику/Виконавцю, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Активності або порушення даних правил будь-яким Учасником. Учасники також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок Учасником Активності.

6.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.

6.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

7. Персональні дані

7.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних під назвою «Avon» з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «Avon» і т.д.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Володільцем бази персональних даних «Avon» ,який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Права Учасника, як особи персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних Правил, походять з Закону України «Про захист персональних даних».

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний  повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані. 

7.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності Учасник Активності має надати  інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

8. Інші умови

8.1. Всі результати Активності та/або рішення Замовника є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.2. У разі відмови Учасника від отримання ним  Заохочення будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем.

8.3. IP адреси, електронні та  поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Активності. У цьому випадку Замовник/Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Активності Учасників приймається самостійно Замовником/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Активності незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Активності (до чи після отримання ними Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Активності, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця.